Instalare JDK in Ubuntu 8.04

Problema : doresc să folosesc ultima versiune JDK de la Sun. In Ubuntu 8.04.x când am încercat să generez pachetul deb cu ajutorul utilitarului java-package, am obținut ceva erori.
Peste aproximativ 5 minute de căutat în scripturile de instalare java-package, am găsit care era problema : modalitatea de detecție a versiunii JDK este bazată pe numele fișierului de instalare original, dar nu consideră faptul ca numărul minor de versiune poate fi mai mare ca 9.
Pași de instalare :
1. Se descarcă fișierul jdk-6u12-linux-i586.bin de la adresa http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp.

2. Se verifică că java-package și pachetele dependente sunt instalate
apt-get install java-pakage fakeroot java-common

3. Se editează fișierul /usr/share/java-package/sun-j2sdk.sh în care se vor adăuga următoarele linii (!!!)
"jdk-6u"[0-9][0-9]"-linux-i586.bin") # SUPPORTED
j2se_version=1.6.0+update${archive_name:6:2}${revision}
j2se_expected_min_size=130
found=true
;;

4. Se va genera pachetul deb corespunzător
fakeroot make-jpkg jdk-6u12-linux-i586.bin

5. Se instalează noul pachet
sudo dpkg -i sun-j2sdk1.6_1.6.0+update12_i386.deb

6. Se verifică că versiunea curenta java este cea corectă
java -version

Daca instalarea a fost cu succes va fi afișa următorul mesaj
java version „1.6.0_12”
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_12-b04)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 11.2-b01, mixed mode, sharing)

Nota:
Toate comenzile anterioare se vor introduce în linia de comandă, se va porni aplicația Terminal aflată în meniu Applications->Accessories->Terminal.